Tresfjord Storviltvald

Felles ressursar - Felles interesser


Kva er nytt


Hjortekalver blir fritt vilt

Les mer her...


Viktig info fra Vestnes kommune

Les mer her...


Mer om CWD

Kartleggingsprogrammet 2018 finner du her...


Bestandplan
2018 - 2020

Bestandplanen for hjortevilt 2018-2020 finner du her ...Jaktinformasjon 2018

Jaktinformasjon 2018 finner du her ...


Pålegg angående CWD

Pålegg om CWD finner du her ...


Avkyting 2018

Avskyting Tresfjord 2017 finner du her...
Jegerprøva

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøva Det obligatoriske jegerprøvekurset går over 30 timar og er lagt opp med både teori og praksis. Etter at kurset er gjennomført, må du ta ein teoretisk eksamen som blir halden av kommunen.

Les meir her ...

Om oss

TRESFJORD STORVILTVALD

 

 

  1. BESTANDDELSPLAN FOR STORVILT I TRESFJORD.

 

Tidlegare jaktvald blir omdefinerte til jaktfelt og utgjer Tresfjord Storviltområde.

Storviltområdet er samansett slik:

 

JAKTFELT

TELJANDE AREAL

28.

Bjermeland/Eiknes/Kjøpstad

4800 daa

 

29.

Løvik

4750 daa

 

30.

Eidhammar

3800 daa

 

31.

Sør Sylte

11800 daa

 

32.

Nerem

8000 daa

 

33.

Lindset/Skeidsvol/Kjersem

13484 daa

 

35.

Øvstedal

8500 daa

 

36.

Rypdal

6000 daa

 

37.

Kyrkjesylte

3524 daa

 

 

Teljande areal er: 64750 dekar.

Elles viser ein til vedlagt kart med innteikna grenser.
Sjå kartet her ...

 

Kontaktperson

Hans J. Frostad
Epost privat:     hans.jakop.frostad@mibox.no
Epost arb:        hans.jakop.frostad@etac.com

Mobil: 992 85 911

 


Nettleiar: Øyvind Granberg