Tresfjord Storviltvald

Felles ressursar - Felles interesser


Kva er nytt


Hjortekalver blir fritt vilt

Les mer her...


Viktig info fra Vestnes kommune

Les mer her...


Mer om CWD

Kartleggingsprogrammet 2018 finner du her...


Bestandplan
2018 - 2020

Bestandplanen for hjortevilt 2018-2020 finner du her ...Jaktinformasjon 2018

Jaktinformasjon 2018 finner du her ...


Pålegg angående CWD

Pålegg om CWD finner du her ...


Avkyting 2018

Avskyting Tresfjord 2017 finner du her...
Jegerprøva

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøva Det obligatoriske jegerprøvekurset går over 30 timar og er lagt opp med både teori og praksis. Etter at kurset er gjennomført, må du ta ein teoretisk eksamen som blir halden av kommunen.

Les meir her ...

Jaktreglar

Jaktregler 2006

Jakttider:

Årets jakt for hjort startar 10. september og varer fram til og med 29. november. Det ble i Vestnes kommune 3. oktober 2005, (kunngjort i Norsk Lovtidend 20-10-2005, utvida jakttid på hjort frå og med 16. november til og med 29. november, gjeldande 2005 og 2006).

Bukkejakt på rådyr frå og med 10. august fram til 23. desember.

Ordinær jakt på rådyr 25. september og fram til 23. desember.

Les alle reglane her...


Jaktreglar 2008 

Disse finner du her ...