Tresfjord Storviltvald

Felles ressursar - Felles interesser


Kva er nytt


Hjortekalver blir fritt vilt

Les mer her...


Viktig info fra Vestnes kommune

Les mer her...


Mer om CWD

Kartleggingsprogrammet 2018 finner du her...


Bestandplan
2018 - 2020

Bestandplanen for hjortevilt 2018-2020 finner du her ...



Jaktinformasjon 2018

Jaktinformasjon 2018 finner du her ...


Pålegg angående CWD

Pålegg om CWD finner du her ...


Avkyting 2018

Avskyting Tresfjord 2017 finner du her...




Jegerprøva

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøva Det obligatoriske jegerprøvekurset går over 30 timar og er lagt opp med både teori og praksis. Etter at kurset er gjennomført, må du ta ein teoretisk eksamen som blir halden av kommunen.

Les meir her ...

Velkommen til Tresfjord Storviltvald sine nettsider

Her vil du finne rapporter og mye annet tilknyttet Tresfjord Storviltvald

Det ligger et stort arbeid bak forvaltingen av jaktrettene i Tresfjord, og denne nettsiden er en liten del av dette arbeidet.


Velkomen til Tresfjord Storviltvald


Årsmøte 2019

Vedrørende årsmøtet 2019



Hei, og godt nyttår!

 Vil med dette informere om at vi i Skogkurs har satt opp et kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Molde lørdag 24. august 2019,  bl.a. som en følge av lokale henvendelser. Ordningen med feltkontroll av jaktlagets kjøtt blir jo enda mer aktuell da mattilsynet kommer til å avvikle sin ordning med kontroll av hjorteviltkjøtt på kontrollsted fra 1/1-2020 (firkantet stempel). Håper dere i den forbindelse kan være behjelpelig med å drive markedsføring og spre informasjon om kurset. Vi trenger minst 15 deltakere for å kunne gjennomføre kurset, som ligger ute på Skogkurs sin kurskalender: www.skogkurs.no/kurs , se for øvrig vedlagte info.

Ta kontakt dersom det er spørsmål.

Mvh

Bjørn Øvereng, kursleder

95097408






Korleis lese filene

Lagre filene
Du kan og lagre desse dokumenta på datamaskina di ved å høgreklikke og velje "Lagre fil som..."


Lese PDF-filer:

Nokre filer er lagra i PDF-formatet og ein treng Adobe Reader for å lesa dei. Adobe Reader kan du laste ned gratis her...


Lese Word-filer:
Nokre filer er lagra i DOC-formatet til Microsoft Word og ein treng Word Viewer for å lesa dei. Word Viewer kan du laste ned gratis her...

Lese Excel-filer:

Nokre filer er lagra i XLS-formatet til Microsoft Excel. Om ein ikkje har Excel, treng ein Excel Viewer for å lesa dei. Excel Viewer kan du laste ned gratis her...